Contact

Adresa:

Comuna Luna, Sat Luna, nr. 561

 

Persoana de contact:

Giurgiu Mihai

Telefon: +40 741 050 709

 

Servicii

Supervizare lucrari FIDIC ROSU si FIDIC GALBEN (întocmire si verificare situatii de lucrari, întocmire certificate intermediare de plata, fise de masuratori etc.)

Întocmire documentatii de atribuire pentru licitatii publice (SEAP)-TRAIAN GIURGIU-certificat de absolvire MANAGER ACHIZITII NR.3428/03.12.2007 seria D nr.0026266 (Ministerul Muncii,Solidaritatii Sociale si Familiei si Ministerul Educatiei si Cercetarii).

Dirigentie de santier pentru domeniile:

Constructii civile, industriale, agricole-categoria de importanta B

Lucrari tehnico-edilitare-de alimentari cu apa si de canalizare.

asistenta tehnica pentru proiecte de mediu ( MANAGEMENTUL PROIECTULUI cu urmatoarele activitati: asistenta pentru U.I.P-uri, calcule pentru pierderile hidraulice din retelele de apa, sisteme SCADA, sisteme GIS, gestionarea namolurilor din statiile de Epurare Ape Uzate si Tratare Apa Potabila)